Certyfikaty

Nasza działalność związana jest z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

Firma istnieje od 21.02.2011 r. (kod PKD 78.10.Z8).

Dodatkowo nasza firma zajmuje się nauczaniem języka niemieckiego
(podklasa 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).

certyfikat 1

dyplom 1

dyplom 2

dyplom 3
certyfikat
RODO
X
  1. Osoba kierowana do pracy u Pracodawcy Zagranicznego oświadcza, iż została zapoznana z prawami i obowiązkami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”.

  2. Osoba kierowana do pracy u Pracodawcy Zagranicznego oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  3. Osoba kierowana do pracy u Pracodawcy Zagranicznego ma świadomość, iż podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o pracę, jak również jest warunkiem koniecznym do wykonywania pracy u pracodawcy zagranicznego.

  4. Osoba kierowana do pracy wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wskazanych w klauzuli informacyjnej pracodawcy zagranicznemu, na rzecz którego będzie wykonywać pracę wskazaną w umowie.